Refresh OFF
Last Changes: 2022-05-29 12:56:35
MC4_500

C1200 C1500 C15000 C2200 C2500 C4500 K1200 K1500 K15000 K2200 K2500 K4500 KL1200 KL2200 KL3200 VL3200 VL1200 VL2200 SO1 SUP1200

C1500 C11000 C15000 C2500 C21000 C2Mix 500 C4500 K1200 K11000 K1500 K15000 K2500 K2Mix 500 K4500 KL1200 KL2200 KL3200 VL1200 VL2200 VL3200 SO4 SO3 SO2 SUP2200

DAY 1
2022-05-26
DAY 2
2022-05-27
DAY 3
2022-05-28
DAY 4
2022-05-29
MEDAL
TABLE


[ 1 ] C2 Men 500m Heat 1 [ 143 ] C1 Women 500m FINAL

08:03  [122] C2 Men 500m  [FB]
08:03  [134] C2 Men 500m  [FA]
08:12  [120] K4 Women 500m  [FB]
08:12  [135] K4 Women 500m  [FA]
08:22  [136] C2 Women 500m  [F]
08:30  C2 Men 500m  [Medal Ceremony]
08:38  [121] K4 Men 500m  [FB]
08:38  [137] K4 Men 500m  [FA]
08:48  [119] C1 Men 500m  [FB]
08:48  [138] C1 Men 500m  [FA]
08:57  [139] K2 Women 200m  [F]
09:03  K4 Women 500m  [Medal Ceremony]
09:11  [140] C4 Women 500m  [F]
09:20  [125] K1 Men 1000m  [FC]
09:20  [126] K1 Men 1000m  [FB]
09:20  [141] K1 Men 1000m  [FA]
09:29  K4 Men 500m  [Medal Ceremony]
09:37  [142] C4 Men 500m  [F]
09:46  [143] C1 Women 500m  [F]
09:55  [123] K1 Women 500m  [FC]
09:55  [124] K1 Women 500m  [FB]
09:55  [144] K1 Women 500m  [FA]
10:02  K1 Men 1000m  [Medal Ceremony]
10:08  C4 Women 500m  [Medal Ceremony]
10:14  C2 Women 500m  [Medal Ceremony]
10:20  C1 Women 500m  [Medal Ceremony]
10:26  K2 Women 200m  [Medal Ceremony]
10:32  K1 Women 500m  [Medal Ceremony]
10:38  C1 Men 500m  [Medal Ceremony]
10:44  C4 Men 500m  [Medal Ceremony]
11:03  [158]-[166] K1 Men 200m  [FB]
11:03  [166] K1 Men 200m  [FA]
11:11  [156] C1 Women 200m  [FB]
11:11  [167] C1 Women 200m  [FA]
11:19  [157] K1 Women 200m  [FB]
11:19  [168] K1 Women 200m  [FA]
11:33  [165]-[169] C1 Men 1000m  [FB]
11:33  [169] C1 Men 1000m  [FA]
11:44  [159] K2 Men 500m  [FC]
11:44  [160] K2 Men 500m  [FB]
11:44  [170] K2 Men 500m  [FA]
11:51  K1 Men 200m  [Medal Ceremony]
11:59  [171] C2 Women 200m  [F]
12:07  [161] K2 Women 500m  [FC]
12:07  [162] K2 Women 500m  [FB]
12:07  [172] K2 Women 500m  [FA]
12:16  [173] C2 Men 1000m  [F]
12:26  K1 Women 200m  [Medal Ceremony]
12:34  [163] K1 Men 500m  [FC]
12:34  [164] K1 Men 500m  [FB]
12:34  [174] K1 Men 500m  [FA]
12:44  [175] C2 Mix 500m  [F]
12:54  [176] K2 Mix 500m  [F]
13:08  C1 Men 1000m  [Medal Ceremony]
13:14  K2 Men 500m  [Medal Ceremony]
13:20  C2 Women 200m  [Medal Ceremony]
13:26  K2 Women 500m  [Medal Ceremony]
13:32  C2 Men 1000m  [Medal Ceremony]
13:38  C2 Mix 500m  [Medal Ceremony]
13:44  K2 Mix 500m  [Medal Ceremony]
14:15  [177] C1 Women 5000m  [F]
14:55  [178] C1 Men 5000m  [F]
15:20  C1 Women 5000m  [Medal Ceremony]
15:35  [179] K1 Women 5000m  [F]
16:00  C1 Men 5000m  [Medal Ceremony]
16:10  [180] K1 Men 5000m  [F]
16:40  K1 Women 5000m  [Medal Ceremony]
16:50  K1 Men 5000m  [Medal Ceremony]
WBR 1:29.155 PETROV, PAVLOV MELANTYEV, SHTYL RUS Belgrade (SRB) 2018-01-01
WCH 1:31.20 UKRAINE UKR Copenhagen (DEN) 2021-01-01
Direct final
 FINAL  Medal Ceremony

Last Changes: 2022-05-29 12:56:35
[ 142 ] C4 Men 500m - FINAL START: 2022-05-29 09:37 STARTED: 09:37:22
  PhotoFinish
Pos Lane Bib NF Athlete YOB WRank Mark
1 3 383
406
418
387
POL Aleksander KITEWSKI
Arsen SLIWINSKI
Lukasz WITKOWSKI
Oleksii KOLIADYCH
1996
1996
1996
1998
1:35.39
2 5 556
545
554
535
UKR Vitaliy VERGELES
Andrii RYBACHOK
Yurii VANDIUK
Danyil KHARECHKO
1989
1994
1994
1998
1 1:36.35 0.96
3 7 530
559
549
529
UKR Oleh BOROVYK
Andrii ZAKHAROV
Viktor SVYRYDIUK
Pavlo ALTUKHOV
1996
1995
1997
1995
1:37.88 2.49
4 4 384
379
394
386
POL Juliusz KITEWSKI
Krystian HOLDAK
Gracjan MICHALAK
Adrian KLOS
2003
2002
2003
2000
2 1:45.49 10.10
6 474
476
470
475
SVK Matej RUSNAK
Eduard STRYCEK
Peter KIZEK
Peter STOLARIK
1988
2001
2002
2003
DSQ

Domtel © by Pilar 2013-2022           0.088570117950439 s.